8 listopadu, 2018 Radek_Borg

Jak se chovat na akcích, aneb jak respektovat mezilidské vztahy

Máme tady jedno z nejožehavějších a velmi často diskutovaných témat zasahujících etiku i intimitu a vhodnost chování na akcích ať už jde o kulturnější akci zábavného charakteru, nebo třeba workshop či jiné vázací nebo bdsm setkání. Zkusím nastínit svůj úhel pohledu a důvody, proč se na tyto věci dívám takto. Stále se totiž najdou jedinci, kteří mě dokáží svým chováním utvrdit v tom, že „nebrat si servítky“ s lidmi co se neumí chovat, je bohužel třeba. A stejně tak je třeba neustále toto téma opakovat a udržovat na očích. Pokusím se jednotlivá témata nastínit v bodech a připsat k nim své poznatky.

  • Respekt k mezilidským vztahům – respektovat mezilidské vztahy je tak trochu základ pro dobrou „společenskou“ orientaci na jakékoli akci. Nicméně asi nikoho nepotěší, když nově příchozí člověk začne klást Vašemu partnerovi/ce podivné až intimní otázky, či dokonce se začne více o něj nebo ji zajímat a doprovod vesele přehlížet či případně (jeden z častých přehmatů) počká, až se jeden od druhého vzdálí, aby s vybranou „obětí zájmu“ mohl začít komunikovat. Takové chování je nejen silně neetické, ale tak trochu společenskou sebevraždou či říkáním si o pěkný průšvih, který může docela bolet. Udržet si přehled o tom, kdo koho doprovází na oné akci je přinejmenším praktické a předcházející spoustě třeba i velmi nehezkých nedorozumění.
  • Nebýt příliš hlučný – jde o velmi specifické téma zejména na akcích, kde se něco učí, či jde o komornější vystoupení apod. Speciálně na workshopech to platí tisícinásobně, nejde o to se nebavit, i workshop může být zábavná akce, ale už není tak zábavná, když se někdo chová hlučně, rozjíveně, snaží se na sebe za každou cenu upozornit atd., takové chování prostě ruší a spoustě lidí třeba i znesnadňuje vstřebávat nové informace, něco zkoušet, rozptyluje to pozornost. Na workshopu nejsme sice ve škole, ale naučit se respektovat ostatní a udržovat vzájemně podmínky tak, aby byly pro všechny, co nejvíce přijatelné je slušnost. Organizátoři akcí nejsou od toho, aby dospělé lidi napomínali, jak se mají chovat, ale mají tu pravomoc takové jedince z akce vykázat bez nároku na vrácení kurzovného apod.
  • Omezení fyzického kontaktu – tohle téma se týká zejména workshopů a volných ať už vázacích či jakýchkoli bdsm akcí obecně. Přestože se lidé objímají, různě poplácávají apod., neznamená to, že to mohou dělat všichni a že je to všem od všech příjemné. Ujistěte se, než něco takového uděláte. Není ostudou se zeptat, ale to nezeptání může znamenat zásadní překročení mezí tolerance a slušnosti, jak je vnímá každý jedinec. Přestože se lidi na workshopech sebe dotýkají, vždy mějte na paměti, že co dělá jeden druhému, nemusí být stejně příjemné od třetího. Tady je na místě dobrá komunikace a projev úcty a taktu.
  • Respektujte slušnost a nerespektujte opak – Lidem, kteří se chovají vůči Vám slušně, oplácejte stejnou mincí a respektem, je to drobnost, ale přispějete tak svým drobným přičiněním k tomu, že se všichni budou na akci cítit lépe. Naopak netolerujte hulvátství, bezohlednost, neomalenost a projevy nevhodného chování a buď zasáhněte přímo, anebo o tom uvědomte organizátora akce. Nejde o žádné žalování, naopak tím prokážete službu sobě i ostatním a pomůžete tím udržovat pozitivní atmosféru a dobrou náladu.
  • Předcházet nedorozuměním a  nevyhledávat konflikty – Za sebe mohu říci, že jsem poměrně temperamentní člověk, přesto všelijaké půtky a rozbroje doslova bytostně nesnáším. Navíc právě toto je také projev hlučnosti, který kazí atmosféru ostatním. Nikdo nikoho asi nebude mít za „zbabělce,“ když s ohledem na ostatní lidi na akci z nějaké vyhrocující se diskuze raději odejdete než, abyste připustili, že se změní v hádku. Prostě nerušit a neobtěžovat své okolí, byť třeba jen vášnivým hovorem po telefonu, je něco co výrazně pomáhá, aby se zachovala atmosféra akce a všichni se dobře bavili.
  • Jak s dodržováním bontonu a pravidel akcí – Jsem jednoznačně pro, aby bonton a slušné chování bylo v rámci možností vždy dodržováno. Je úplně jedno jestli se jedná o workshop, párty, bdsm akci nebo návštěvu divadla, stále jsme lidmi a tak bychom se také měli chovat. Samozřejmě jsou různé druhy akcí  a na některých jsou třeba stanovena pravidla jako dresscode, nebo případně i něco tak jednoduchého jako je zákaz kouření apod. Rozhodně doporučuji si vždy pečlivě pravidla akcí přečíst a případně  si vyjasnit věci, které Vám nejsou srozumitelné. Dodržováním obojího sami pomáháte bezproblémovému průběhu akce a umožňujete sobě i ostatním se bavit.